โครงการและการจัดการอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เป็นพื้นฐานหลักของการบริหารโครงการอุตสาหกรรม มีความต้องการในระดับสูงของการมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร ในขณะเดียวกันต้องสามารถติดตามทราบสถานะการดำเนินโครงการในแบบเรียลไทม์ที่ไซต์งานของโครงการหลายแห่งได้ การวางแผนและการจัดการกำหนดงานโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ ความสามารถในการ อินทีเกรทผสานรวมกันกับ SAP Business One จะช่วยรวมศูนย์ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้สามารถมองเห็นทัศนวิสัยในโครงการ การดำเนินการของต้นทุน และการใช้ทรัพยากร เพื่อการจัดการงานที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนไปป์ไลน์เริ่มต้นไปจนถึงการส่งมอบโครงการ และต่อไปจนถึงการจัดการบริหารทรัพย์สินโครงการ บนแพลตฟอร์มเดียวผ่านส่วนโปรแกรมเสริมและการอินทีเกรทเชื่อมต่อกับมันได้

CRM : ช่วยให้สามารถรับข้อมูลในเชิงลึกเพื่อเพิ่มโอกาสที่มีการปฎิบัติการอยู่ให้ไหลไปตามกระแสของกระบวณการการขายด้วยการวิเคราะห์ขั้นตอนและจัดลำดับความสำคัญของลีดตามพื้นฐานวิธีการวิเคราะห์โอกาสทางการขายแบบไดนามิกสำหรับอัตราการปิดงานการขายให้สูงขึ้น
Project management : การบริหารจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ จับภาพงานของแต่ละโครงการด้วยการพึ่งพา ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงลึกให้เป็นศูนย์กลางของโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
Gantt chart : การแสดงภาพโดยสมบูรณ์ของโครงการโดยรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโครงการและการจัดการของกำหนดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
Financial management : การจัดการความโปร่งใสของโครงการให้ดีขึ้นโดยการวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุน และความสามารถในการรายงานสถานะเงินสดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
Resources : ตรวจสอบ จัดสรร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมสำหรับโครงการและโครงการย่อยภายในใบสั่งงานผ่านรายงานใบบันทึกเวลาคุณอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยืนยันการสาธิต

คำถามที่พบบ่อย

 • การสาธิต SAP Business One ฟรีหรือไม่ ?
  สาธิตฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • การสาธิตใช้เวลานานเท่าไร ?
  โดยปกติ 1-2 ชั่วโมง
 • เราต้องลงนามในสัญญาซื้อหลังจากการสาธิตหรือไม่ ?
  ไม่ใช่เลย. เป็นข้อผูกมัดการสาธิตฟรี
 • ขั้นตอนต่อไปคืออะไรหลังจากสาธิต ?
  เราสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่า SAP Business One เหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่