ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นบริษัททั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบสำหรับอาหาร การบรรจุภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย ซึ่งรวมถึงอาหารสด จัดเตรียมอาหารปรุงสำเร็จ เช่นเดียวกันกับอาหารบรรจุหีบห่อ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ SAP Business One เป็นระบบซอฟต์แวร์ ERP ด้านการผลิตที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยให้ท่านสามารถจัดการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง รับใบสั่งขายโดยการจัดส่ง การจัดการด้านบัญชีการเงิน การจัดการการผลิต การจัดการห่วงโซ่ซัพพลายเชน และการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บวกกับความสามารถอื่นๆของเน็ตซีสฯ ด้วยการให้บริการทำโปรแกรมเสริมให้กับธุรกิจประกอบการขายอาหารและเครื่องดื่มที่มีความต้องการเฉพาะ
การอินทีเกรทผสานรวมกับการขายออนไลน์ การขายโดยผ่านธุรกิจการรับส่ง และการขายตามแฟรนไชส์ ฯลฯ เป็นไปได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่น SAP Business One ยังสามารถช่วยให้มีการจัดการ การบริหารในด้านการคาดการณ์ การวางแผน สินค้าคงคลัง การขนส่ง และการผลิต

CRM : ได้รับการมองเห็นในการขายและมีมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าโดยจะเปิดเผยรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า ที่สามารถช่วยในการกำหนดการให้บริการส่วนบุคคลและช่วยสร้างมุมมอง 360 องศาของผู้ซื้อในทุกช่องทางและจุดติดต่อได้ ช่วยสามารถติดตามลูกค้าได้อย่างง่ายดายและสามารถระบุรูปแบบความชอบของชีวิตที่ดีๆของเขา/เธอได้
Multiple Branch : สามารถดำเนินรายการข้ามสาขาในฐานข้อมูลของบริษัทเดียว สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาต และอาจแชร์ข้อมูลหลักของคู่ค้าทางธุรกิจ รายงานการบัญชีและการเงินจะดำเนินการแยกตามแต่ละสาขาได้ ซึ่งสามารถแบ่งปันข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในขณะที่มีการจัดการและตรวจสอบหน่วยธุรกิจที่แยกจากกัน
Customer Checkout : รองรับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับธุรกิจร้านอาหารภัตตาคาร เช่น การจัดการโต๊ะ การรวมและย้ายโต๊ะ โอนโต๊ะไปยังบริกรคนอื่น แยกและรวมบิลและการจัดการทิป ฯลฯ รองรับค่าใช้จ่าย การจัดการบริหารค่าลิขสิทธิ์แบรนด์สินค้า มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีแบบเดียวกันกับโหมดการขายปลีก/การขายสินค้า
PR on Web : ทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นระบบมือถือ แบบเรียลไทม์ที่เชื่อมต่อกับ SAP Business One ซึ่งเขียนโดยโปรแกรม ASP.Net มีฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ ใบขอเสนอซื้อ ทำเบิกจ่ายสวัสดิการของพนักงาน การขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขอเบิกจ่ายค่าสัมมนา การขอเบิกเงินล่วงหน้าและการบริหารจัดการเงินสดย่อย การตรวจนับสต็อกและรายการการจ่ายตลาด ฯลฯ
Sales Cash : SAP Business One รองรับการขายเงินสด (Cash Bill) เพื่อขจัดข้อผิดพลาดในการขายเงินสดด้วยคำสั่งเร่งด่วน สำหรับการขายออนไลน์ จำเป็นต้องเรียกเก็บเงินพร้อมกันกับการสร้างใบสั่งขายและใบกำกับสินค้าลูกหนี้ SAP Business One สามารถสร้างการขายเงินสดได้ทันทีคุณอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยืนยันการสาธิต

คำถามที่พบบ่อย

 • การสาธิต SAP Business One ฟรีหรือไม่ ?
  สาธิตฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • การสาธิตใช้เวลานานเท่าไร ?
  โดยปกติ 1-2 ชั่วโมง
 • เราต้องลงนามในสัญญาซื้อหลังจากการสาธิตหรือไม่ ?
  ไม่ใช่เลย. เป็นข้อผูกมัดการสาธิตฟรี
 • ขั้นตอนต่อไปคืออะไรหลังจากสาธิต ?
  เราสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่า SAP Business One เหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่